Zkoušení podlah

EPH nabízí výrobcům a prodejcům tvrdých i elastických podlahovin téměř kompletní paletu zkoušek, kterými je možné vyváženě a cíleně vyhodnotit stavebně fyzikální vlastnosti, mechanické užitné vlastnosti a hygienické vlastnosti výrobků - od dřevěných parket po laminátové podlahoviny.

Jako akreditovaná laboratoř provádí také nezávislé zkoušky k prokázání kvality.

Na tvrdých, polotvrdých a elastickýc podlahových krytinách provádí zkoušky:

- fyzikálně - mechanických vlastností použitých nosných materiálů a hotových produktů

- použitelnosti podlah

- vlastnosti relevantní pro bezpečnost

- akustické vlastnosti

- použitelnosti a životnosti

- skladby pdlah

- hygienických vlastností

"Zvlnění" povrchu parket [2017-07-11]

"Zvlnění" povrchu parket

Nerovnosti plochy podlahy [2017-07-10]

Nerovnosti plochy podlahy

Utržení nášlapné vrstvy [2017-07-10]

Utržení nášlapné vrstvy