Dřevařská sanitka

sanita_piktogram 

Rychlá a účinná pomoc tam, kde ji zrovna potřebujete

Přijedeme kdykoli – pokud se vám nadměrně rosí okna, kroutí dřevěná podlaha, z trámů vylétají brouci… nebo pokud se na některém z výrobků, kterým se věnujeme, objeví něco, co se vám nezdá.

Zavolejte nás k problému, který vás trápí

Vyšleme k vám na pomoc „Dřevařskou sanitku" – odborníka s vozidlem, které je vybaveno vším potřebným pro měření a dokumentaci. Provádíme posouzení stavu a vad všech typů oken a všech výrobků na bázi dřeva, včetně jejich montáže.

Základem naší práce je vždy měření - nespokojíme se s nějakými úsudky a dojmy. Vycházíme z dlouholetých znalostí a zkušeností, z odborné literatury, aktuálních norem a výsledků výzkumu a vývoje.

Výsledkem naší práce je odborná technická zpráva, popisující všechna zjištěná fakta, včetně podrobné dokumentace.

Tato zpráva může být po dohodě se zákazníkem dále rozpracována na:

- odborný posudek

- znalecký posudek

- odborné stanovisko k reklamaci

Obsahem zprávy můžou být také návrhy na odstranění vad a stanovení nápravných opatření aktuálního neuspokojivého stavu.

V případně požadavku zákazníka jsme mu nápomocni u reklamačního řízení.

Při rekonstrukci, koupi či výstavbě domu nebo bytu Vám můžeme být také nápomocni s těmito dalšími službami:

- odborný dozor

- přejímka dodaných provedených služeb a prací 

  (mající vztah k podlahám, dřevěným konstrukčním prvkům, otvorovým výplním)

- přejímka dřevěných výrobků dodaných na stavbu

  (okna, dveře, krovy, nábytek, schody, podlahy)

- posouzení vnitřního klimatu

- termografická analýza

- zkouška vzduchotěsnosti

- geodetické zaměření

"Zvlnění" povrchu parket [2017-07-11]

"Zvlnění" povrchu parket

Nerovnosti plochy podlahy [2017-07-10]

Nerovnosti plochy podlahy

Utržení nášlapné vrstvy [2017-07-10]

Utržení nášlapné vrstvy