Chemické zkoušky

Vedle atraktivního vzhledu a uživatelských vlastností mají vzrůstající roli při koupi a používání nábytku a jiných interiérových výrobků také hygienické aspekty. Primárně se přitom věnuje pozornost nejen emisím formaldehydu, ale i těkavým organickým sloučeninám a zápachům.

Pracoviště EPH zkoumá jak plochy, opatřené nátěry, tak materiály na podlyhy, či suroviny a materiály z aglomerovaného dřeva.

Využívá se celá řada mezinárodních a národních norem, včetně vlastních zkušebních metod EPH, které jsou doplněny o nejmodernější analytickou techniku. 

"Zvlnění" povrchu parket [2017-07-11]

"Zvlnění" povrchu parket

Nerovnosti plochy podlahy [2017-07-10]

Nerovnosti plochy podlahy

Utržení nášlapné vrstvy [2017-07-10]

Utržení nášlapné vrstvy