Lepení dřeva 2014 - odborný seminář

Dne 15.5. 2014 se uskutečnil v prostorách Technologického parku PROGRESS v Průmyslové zóně Holešov odborný seminář "Lepení dřeva 2014" pod záštitou Výzkumného a vývojového ústavu dřevařského Praha, s.p.

Na semináři byly představeny nejnovější poznatky v oblasti lepení dřeva.

Byl zaměřen na aplikaci těchto nových metod ve výrobě lepených lamelových prvků.

Představeny byly nové požadavky na lepené lamelové dřevo, zejména dopady zavedení nové normy EN 14080:2013 Dřevěné konstrukce - Lepené lamelové dřevo a lepené rostlé dřevo – Požadavky.

Byly zde prezentovány principy lepení dřeva s kompozitními materiály a nové postupy pro lepení tvrdých dřevin.

Problematika byla představena jak z technického, tak legislativního úhlu pohledu.

Seminář byl určen pro profesionály a odbornou veřejnost v oblasti zpracování dřeva, výrobce konstrukcí na bázi dřeva, projektanty, pedagogy, studenty VŠ technického směru a další zájemce o problematiku.

lepeni_dreva_pod_clanek

 

"Zvlnění" povrchu parket [2017-07-11]

"Zvlnění" povrchu parket

Nerovnosti plochy podlahy [2017-07-10]

Nerovnosti plochy podlahy

Utržení nášlapné vrstvy [2017-07-10]

Utržení nášlapné vrstvy