Certifikace výrobků a procesů

 

POMŮŽEME VÁM S PŘÍPRAVOU, CERTIFIKACÍ I S PRAVIDELNOU ÚDRŽBOU DOKUMENTACE

Pro výrobce a dovozce, kteří nemají čas, kapacitu ani chuť věnovat se zákonné certifikaci vlastních vyráběných, nebo dovážených výrobků, zajišťujeme přípravu, samotnou certifikaci i následnou údržbu všech dokumentů v souladu s povinnými normami a zákonnými požadavky.

Veškerou zákonnou obchodně - technickou dokumentaci jsme připraveni firmám zpracovat do elektronické databáze, včetně převodu všech tištěných dokumentů do elektronické podoby. Zároveň jsme připraveni působit jako outsourcingové oddělení pro komunikaci se zákazníky při odborně technickém poradenství, řešení reklamací, poskytování poradnství jak zákazníkům, tak interním oddělením ve firmě (vývoj, výroba, technologie, prod,...).

"Zvlnění" povrchu parket [2017-07-11]

"Zvlnění" povrchu parket

Nerovnosti plochy podlahy [2017-07-10]

Nerovnosti plochy podlahy

Utržení nášlapné vrstvy [2017-07-10]

Utržení nášlapné vrstvy